Bejárat > FreeStyle, Policy & Society > “Szeresd jobban, Uram, az én szegény hazámat!”

“Szeresd jobban, Uram, az én szegény hazámat!”

Ma volt a csíksomlyói búcsú. A csíksomlyói búcsú, az a hely, ahol minden éven, nem csak a székelyek és erdélyiek vesznek részt, hanem a világ magyarsága. Ahol együtt imádkoznak, egymásért, másokért és értünk. Csíksomlyó, minden magyar búcsúja. Babba Mária, az aki minket arra emlékeztet, hogy honnan indultunk, és mik vagyunk. Nem szabad felednünk, hogy kik vagyunk.
Attila, és Árpád népe, Szt. István király népe. Magyarok vagyunk, azok a magyarok, akik megállították a törököt. Azok a magyarok, akiket soha senki és semmi eltiporni, ésmegsemmisíteni nem tudott. Határok választanak el minket egymástól, de szívünket, és érzéseinket, hazaszeretetünket nem választja el semmi. A határokat szívünkben kell kitörölni, nem pedig a térképről. Magyarnak kell maradnunk, de európai magyarnak, aki büszke magyarságára, és európaiságára. Nem engedni elveszni kultúránkat, és nyelvünket.
A Csángó Himnuszban van egy versszak:

Halljuk, áll még Magyarország,
Úristenünk, te is megáldd!
Hogy rajtunk könyörüljenek,
Elveszni ne engedjenek.

Szívszirító dolog, de nagyon is ésszerű, és jelenben aktuális az, hogy a Csángók az anyaországiakért könyörögnek, hogy megmaradjanak magyarnak, és ne engedjék elveszni őket, mert kötődnek hozzánk. Mivel én sem vagyok anyaországi, én is megtehetném, hogy így könyörgök, de mindennek ellenére Szlovákiában a magyaroknak még aránylag jó dolguk van.  Sokkal jobb, mint a Csángóknak, vagy Székelyeknek. Ezért nekünk felvidéki magyaroknak sem szabad elfelejtkeznünk Erdélyről, Székelyföldről és Csángóföldről.
Nem akarok antiszemita és rasszista kijelentéseket tenni, de amiért mi magyarok veszélyben vagyunk, azoknak ezek az emberek az okai.
Mielőtt továbbolvasnátok, hallgassátok meg Pálffy István betiltott bejegyzését: “Veszélyben a mi hazánk..”

Mindenki törölje ki a könnyeket a szemeiből, és olvassa tovább
Hát igen, mikor mi magyarok bezárjuk az iskoláinkat, akkor ne csodálkozzunk, hogy ezt énekli a Csángó:
Idegen nyelv béborja nyom,
Oláh papocskák nyakadon.
Nem tudsz énekelni, gyónni,
Anyád nyelvén imádkozni.

Én Istenem mi lesz velünk?
Gyermekeink, s mi elveszünk!
Melyet apáink őriztek,
Elpusztítják szép nyelvünket!

Amikor már az embert a saját anyanyelvén sem hagyják (engedik) imádkozni, ott kezdődnek igazán a bajok. Könnyen beszélünk mi, amikor magyar misén veszünk részt, és magyar iskolában tanulhatunk. Persze lehet mondani, hogy a nacionalisták mit művelnek, de lássuk be. Mi nagyon jó helyzetben vagyunk Szlovákiában.
Csíksomlyó arra hívja fel a figyelmünket, hogy össze kell fognunk, lélekben és szívben, hogy: A Szeretet, Szolidaritás és Szinergia újra magyar kategória legyen. A szégyen padról pedig, tessék felállni.

Csángó himnusz:
http://www.youtube.com/watch?v=ZyZW8qLPrOo

  1. Még nincs hozzászólás
  1. Még nincsenek visszakövetések