Bejárat > FreeStyle, Policy & Society > Krisztus a példamutató, útmutató és megváltó

Krisztus a példamutató, útmutató és megváltó

Április 15. és 16.-án Budapesten jártam, megnézni az Oldtimer Expo-t, meglátogatni keresztfiam és megnézni a Nemzeti Galériában Munkácsy Mihály Krisztus Trilógiáját. Így a húsvéti időben ez még inkább aktuális, és talán még inkább mélyrehatóbb. Gondolom egyértelmű, hogy ez a bejegyzés Munkácsy képeiről és magáról a három ábrázolt jelentről fog szólni.
Ez az én húsvéti krédóm. A Gondolatok egy része Szirbek István tárlatvezetéséből származnak, akinek a vezetését véletlenül hallgattam meg, de ezzel volt teljes. Nagy hatással volt rám az Ő magyarázata. Még egyszer nagyon köszönöm.
Röviden a festmények keletkezéséről:
Munkácsy eredetileg nem trilógiát készült festeni. Az első két kép (Krisztus Pilátus előtt és a Golgota) hamarabb készültek el. Logikailag pedig egy feltámadás illene bele a sorozatba, de Munkácsy harmadikként az Ecce Homo-t festette meg. Hogy miért nincs feltámadás kép, hát mert az már a Golgota képen szimbolizálva van. Monumentális festmények, és egy hívő számára, akinek Jézus szenvedés története ismert, nagyon megrendítő, de egyben hitet erősítő kép. Munkácsy hívő ember volt, ha nem lett volna az, nem tudott volna ilyen képeket festeni.
Húsvét lévén nem kívánok részletekbe menő képelemzésbe belemenni. Mivel ez egy húsvéti elmélkedés csak közvetlen a megváltás folyamatára kívánok rámutatni. A képeken több szimbólum is van, ami nagyon érdekes, és nagyon felemelő, de nem tartozik gondolataim három kulcsszavához. Példamutató, Útmutató, Megváltó.
Vágjunk is bele a közepébe.

Krisztus a példamutató:
Krisztus Pilátus előtt. Egy terem tele zsidókkal, akik vérszemet kapnak. A piros szín, mint a hatalom színe a katonákon és a zsidőkon. Láthatjuk Kaifás főpapnak és piros (bíbor) színű a ruhája. Jézus nem felel. Csendben van. Példamutatóan alázatos. Példátmutat nekünk, hogy miként kell viselkednünk az ítéletkor. Alázat, és igazmondás. Jézus példamutatása hogy milyen szelíd alázattal kell fogadnunk az emberek vádaskodásait. Igaz, nem tér ki előle, mint ahogy semmi emberi elől nem tér ki -, hogy annál teljesebb tanítást hagyjon örökül számunkra.
Jézus példát ad nekünk a szeretetre, beszédével, cselekedetével és életvitelével.  Azzal a halálba mutató, gyöngéd, kedves szeretettel, ahogy odaadta önmagát értünk a golgotai keresztfára. Hogyha valaki hisz őbenne, az el ne vesszen. Szeretetének az volt a gyökere, hogy megmentse azt az embert, azokat az embereket, akik tőle elszakadva élnek, születnek meg, s mennek a pusztulásba, nála nélkül. Ez Krisztus példamutatása nekünk, és Istené Krisztusban.

Krisztus az Útmutató:

Ecce Homo – Íme az ember. Pilátus rájött a ki az igaz Ember. Az Ember fia megmutatta magát. Jézust kicsúfolták, de most rajta van a Bíborszínű köntös. Mert megmondta Pilátusnak, hogy a hatalom, ami Pilátus kezében van, kapott hatalom, és bármikor elvehetik. Pilátus ezzel tisztában is van, és sajnos éppen ezért hasonlik meg a zsidók előtt és adja át Jézust nekik. Jézus az egyedóli tisztán fehér ruhás személy. A bárány, az áldozati bárány. Figyeljük meg a kék ruhás személyeket, amelyek áthaladnak a kép síkján és vezetik azt. Az eltorzult nagy orrú piros ruhában van szintén ami sajnos a negatív hatalmat jelképezi. Mária Magdolna alulról figyeli Jézust. Jézus számunkra az útmutató. Útmutató afelé, hogy miként legyünk Emberré. Igaz Emberré, hogy ránk is mondhassák EccE Homo. Krisztus útmutatása, kézzelfoghatóvá vált megváltásával. Emberi mivoltát már elismerték, most jön Isteni léte.

Krisztus a Megváltó:
Krisztus a Golgotán. A halál pillanatát megfesteni nehéz. Munkácsy pedig tökéletesen eltalálta a pillanatot. Jézus éppen kilehelte lelkét, azután., hogy elmondta a 22. Zsoltár:

1
Az éneklőmesternek az ajjelethassakhar szerint; Dávid zsoltára.
2
Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava.
3
Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg; éjjel is és nincs nyugodalmam.
4
Pedig te szent vagy, aki Izráel dícséretei között lakozol.
5
Benned bíztak atyáink; bíztak és te megszabadítottad őket.
6
Hozzád kiáltottak és megmenekültek; benned bíztak és nem szégyenültek meg.
7
De én féreg vagyok s nem férfiú; embereknek csúfja és a nép útálata.
8
Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejöket:
9
Az Úrra bízta magát, mentse meg őt; szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne!
10
Mert te hoztál ki engem az anyám méhéből, és biztattál engem anyámnak emlőin.
11
Születésem óta a te gondod voltam; anyám méhétől fogva te voltál Istenem.
12
Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen.
13
Tulkok sokasága kerített be engem, körülfogtak engem Básán bikái.
14
Feltátották rám szájokat, mint a ragadozó és ordító oroszlán.
15
Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között.
16
Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet.
17
Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott; átlyukasztották kezeimet és lábaimat.
18
Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám.
19
Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek.
20
De te, Uram, ne légy messze tőlem; én erősségem, siess segítségemre.
21
Szabadítsd meg lelkemet a kardtól, s az én egyetlenemet a kutyák körmeiből.
22
Ments meg engem az oroszlán torkából, és a bivalyok szarvai közül hallgass meg engem.
23
Hadd hirdessem nevedet atyámfiainak, és dicsérjelek téged a gyülekezetben.
24
Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt! Jákób minden ivadékai dicsőítsétek őt, és féljétek őt Izráel minden magzata!
25
Mert nem veti meg és nem útálja meg a szegény nyomorúságát; és nem rejti el az ő orcáját előle, és mikor kiált hozzá, meghallgatja.
26
Felőled lesz dicséretem a nagy gyülekezetben. Az én fogadásaimat megadom azok előtt, akik félik őt.
27
Esznek a nyomorultak és megelégesznek, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Éljen szívetek örökké!
28
Megemlékeznek és megtérnek az Úrhoz a föld minden határai, és leborul előtted a pogányok minden nemzetsége.
29
Mert az Úré a királyi hatalom, uralkodik a pogányokon is.
30
Esznek és leborulnak a föld gazdagai mind; ő előtte hajtanak térdet, akik a porba hullanak, és aki életben nem tarthatja lelkét.
31
Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak.
32
Eljőnek s hirdetik az ő igazságát az ő utánok való népnek, hogy ezt cselekedte!

Jézus kilehelte lelkét a hóhér távozik. Elsötétül minden és a függöny kettéhasad. A kék szín pedig újra a kép sikján és vezet. Jánoson a piros ruha, hiszen már Ő vigyáz Édesanyánkra, Máriára. Ez a hatalom Jézustól jön. Nagy hatalom és nehéz feladat. Kaifás távozik a tett helyszínéről, és mocskos a keze. Egy zsidó kinek mocskos a keze. Nézzük csak meg a képen!!! Ott van,  kék köntösben. Koszos a keze. Akik annyit mosakodnak, még evés közben is többször mosakodnak. Tisztátalan, mert megölte a megváltót. Jézus pedig megváltóként feltámad. Hogy mit is jelent ez? Munkácsy, hogy meg tudja festeni Jézust a kereszten, saját magát kötöztette fel a keresztre. Mert ezt valamilyen módon át kell élni. Meg kell érteni. Ez kérem mindannyiunk hitvallása, nem csak Munkácsyé. A Jézus a kereszten modellje maga Munkácsy volt. Ő megtette, tegyük meg mis is. Másszunk fel, kapaszkodjunk fel arra a keresztre, mert ott szembe néz velünk maga a megváltás. Felülről láthatjuk a megváltást. Mit keres a lovas a képen? Hát ott van a feltámadás a képen a feltámadás képe is ez. A lovas az maga Jézus, hiszen a lovas arca egyezik a kereszten függő Jézusával. Ott van rajta a fehér ruha a bíbor köpeny. Sajnos a fényképen nem látni, de fehér ruhának a gallérja véres. Ez a kép a jelenések könyvére utal az Igazság lovasára. Jézus megváltott minket. Feltámadott a halálból és győzedelmeskedett minden fölött.

Ajánlom figyelmetekbe a következő elemzést itt.

Remélem tudtam nektek adni valamit. Jézus nekem példaképem, útmutatóm, hogy ezáltal a megváltóm lehessen.

Áldott Húsvétot.

Krisztus feltámadt.

Categories: FreeStyle, Policy & Society Tags:
 1. WRMiguel
  augusztus 29th, 2019 18:54-nél | #1
 2. szeptember 9th, 2019 16:06-nél | #2

  Фирма “Акен” – ваш оперативный сервис по всем вопросам, связанным со срочным ремонтом окон в Киеве.

  Наша работа: ремонт и обслуживание окон, регулировка пластиковых окон, любые другие ремонтные работы, а также различная фурнитура для окон, продажа современных гаджетов для окон.

  Наши преимущества:
  Работаем с 2008 года; ремонт и регулировка окон в Киеве в течении дня; специалисты высокого уровня квалификации; работаем аккуратно и гарантируем чистоту; собственное производство; только оригиналы фурнитуры Maco, Roto, Fapim, Hoppe; официальная гарантия от 6 до 36 месяцев.

  Мы работаем с пластиковыми окнами ПВХ, деревянными и алюминиевыми окнами, мансардными окнами.

  Наши услуги:
  • Регулировка фурнитуры створки окна, двери, регулировка алюминиевых и деревянных окон в Киеве.
  • Замена фурнитуры створки окна и двери.
  • Противо-взломная фурнитура, ручки-защелки, детская защита на окна.
  • Замена ручки оконной или балконной двери.
  • Уплотнительная резинка (подбор и замена).
  • Ремонт стеклопакетов и стеклопакеты на продажу.

  Мы предлагаем ремонт окон в Киеве, цена которого вас порадует!

  Акен Киев севис ремнта окон – ремонт стеклопакетов

 3. TavzImpemo
  szeptember 21st, 2019 14:30-nél | #3

  Test. Please ignore.

 1. Még nincsenek visszakövetések